430 - Föreningslokal Brf Sjötungan

Planområdet ligger vid Myggdalsvägen i Bollmora.  

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en föreningslokal med garage i souterrängvåning i bostadsrättsföreningen Sjötungans sydöstra del.

Planen vann laga kraft: 25 juni 2014 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2020

Hitta på sidan