482 - Ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen

Planområdet ligger norr om Tyresö centrum nära is- och simhallen.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna utveckla bostadskvarter och
infrastruktur inom Norra Tyresö centrum, vilket innebär fastighetsbildningsåtgärder.
För att kunna genomföra detta behöver tomtindelningen upphävas.

Planen vann laga kraft: 11 februari 2022

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 september 2022

Hitta på sidan