Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

401 - Trinntorp 1:26

Planområdet är beläget i ett villaområde längs med Breviksvägen, strax öster om rondellen som förenar Breviksvägen med Nytorpsvägen på Östra Tyresö. Planområdet består av fastigheten Trinntorp 1:26.

Villabebyggelse inom Trinntorp 1:26 - klicka för större karta

Detaljplanen syftar till att ge fastigheten en ökad byggrätt, säkra rätten till släntintrång samt möjliggöra för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Planen vann laga kraft: 25 februari 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan