401 - Trinntorp 1:26

Planområdet är beläget i ett villaområde längs med Breviksvägen, strax öster om rondellen som förenar Breviksvägen med Nytorpsvägen på Östra Tyresö. Planområdet består av fastigheten Trinntorp 1:26.

Villabebyggelse inom Trinntorp 1:26 - klicka för större karta

Detaljplanen syftar till att ge fastigheten en ökad byggrätt, säkra rätten till släntintrång samt möjliggöra för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Planen vann laga kraft: 25 februari 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 mars 2020

Hitta på sidan