39 - Bredvik 1:1, Björndalsområdet

Planområdet utgörs av Sjöberga på Yttre Brevik.

Detaljplanen utgör avstyckningsplan över Sjöberga inom Bredvik 1:1, benämnt Björndalsområdet.

Planen vann laga kraft: 25 november 1940

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan