273 - Ålderdomshem i Trollbäcken

Detaljplan för ålderdomshem i Trollbäcken.

Syftet med planen är att möta det ökade behovet av äldreboenden i kommunen.

Planen vann laga kraft: 1 december 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan