65 - Del av Kumla Trädgårdsstad Skogsäng m.m.

Ändring av byggnadsplan samt byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Skogsäng m.m.

Planen gör det möjligt att bebygga området med villor, handelsområde och sammanhängande parkområden mellan bebyggelsen i den nordöstra delen.

Planen vann laga kraft: 12 juni 1954

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan