27 - Delar av Kumla 3:934, Grustaget 1:1 och 1:2

Planområdet ligger i Lindalen i västra Bollmora, Tyresö.

Detaljplanen är en styckningsplan för delar av fastigheterna Kumla 3:934, Grustaget 1:1 och 1:2.

Planen vann laga kraft: 17 juni 1937

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan