Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

369 - Cirkulationsplats Tyresövägen - Brakmarsvägen

 Planområdet utgörs av en del av Tyresövägen strax söder om Tyresö skola. 

Planen syftar till att möjliggöra en cirkulationsplats på Brakmarsvägen/Tyresövägen samt en förlängning av cykelbanan längst med Tyresövägen som ansluter till befintlig gång- och cykelväg öster om Brakmarsvägen.

Planen vann laga kraft: 26 februari 2009

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan