216 - Tyresö 1:289 m.fl.

Området ligger i Strand. Ändring av byggnadsplan för del av Tyresö 1:289 m.fl.

Planen vann laga kraft: 8 januari 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan