416 - Omsorgsboende Tärningen

Planen omfattar fastigheten Nyboda 1:1 som ligger i Bollmora.

Förskolan Tärningen- klicka för större karta

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att även bedriva omsorgsboende inom fastigheten Nyboda 1:1, som idag är förskola.

Planen vann laga kraft: 26 april 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan