219 - Område vid Hanvikens skola

Detaljplan för område vid Hanvikens skola i Trollbäcken.

Planen syftar till att göra möjligt för byggandet av ett trettiotal bostäder norr om Hanvikens skola.

Planen vann laga kraft: 11 oktober 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan