342 - Kumla allé, Kumla 3:1076

Planområdet ligger i Sofieberg i södra Trollbäcken

Karta över Kumla allé, Kumla 3:1076

Detaljplanen gör möjligt att stycka fastigheten Kumla 3:1076 och därmed skapa en byggrätt för ytterligare ett friliggande enplanshus.

Planen vann laga kraft: 22 september 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan