403 - Bostäder vid Bollmora allé

 Planen är belägen i Bollmoras norra del.

Bostäder Bollmora allé - klicka för större karta

Planen gör det möjligt att bygga centrumnära bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Den nya bebyggelsen kommer skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen.

Planen vann laga kraft: 16 mars 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan