295 - Del av Petterboda arbetsplatsområde

Området ligger i Öringe. Detaljplan för del av Petterboda arbetsplatsområde.

Syftet med planen är att ge fastigheten Lastbilen 4 en större tomt.

Planen vann laga kraft: 17 juni 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan