76 - Del av Näsbytomten 49:1

Ändring av byggnadsplan för del av Näsbytomten 49:1 i Trollbäcken.

Ändringen innebär att den del som tidigare var planerat för industrier nu planläggs för bostäder.

Planen vann laga kraft: 27 maj 1958

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 september 2020

Hitta på sidan