159 - Dalskolan

Ändring av del av stadsplan för fastighet Alby 1:1 m fl. i Krusboda.

Detaljplanen gör möjligt byggande av en skola i området.

Planen vann laga kraft: 26 mars 1974

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Hitta på sidan