33 - Del av området till Ällmora 1:51

Planområdet ligger i västra Ällmora på Brevikshalvön.

Detaljplanen utgör en avstyckningsplan över en del av området till Ällmora 1:51, Stora Noret.

Planen vann laga kraft: 14 juli 1938

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan