158 - Kv. Solviken och Sjöviken

Ändring av stadsplan för kvarteren Solviken och Sjöviken i Trollbäcken.

Planen gör möjligt byggande av radhus och parkeringshus.

Planen vann laga kraft: 25 mars 1974

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan