434 - Torpartäppan 6

Planområdet är beläget i Skälsätra, Trollbäcken.

Torpartäppan 6

Syftet med planen är att stycka fastigheten i två delar och på så vis skapa möjlighet till ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten.

Planen vann laga Kraft: 7 januari 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan