339 - Skola och förskola i Nytorp

Planområdet ligger i Nytorp på Östra Tyresö.

Detaljplanens syfte är att göra uppförandet av en ny skola och förskola möjligt

Planen vann laga kraft: 17 februari 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan