356 - Trädgårdsbruket

Planområdet ligger i Trollbäcken på Drevvikens sydöstra strand.

Karta över Trädgårdsbruket

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en lägre sammanhållen bostadsbebyggelse i högst två våningar som kan utgöras av kedje-, gränd-, rad- och parhus. Planen innebär även en upprustning av det kommunägda strandområdet.

Planen vann laga kraft: 14 maj 2007

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Hitta på sidan