Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

356 - Trädgårdsbruket

Planområdet ligger i Trollbäcken på Drevvikens sydöstra strand.

Karta över Trädgårdsbruket

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en lägre sammanshållen bostadsbebyggelse i högst två våningar som kan utgöras av kedje-, gränd-, rad- och parhus. Planen innebär även en upprustning av det kommunägda strandområdet.

Planen vann laga kraft: 14 maj 2007

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan