362 - Vitsippevägen (Strand etapp 8)

Planområdet ligger i Tyresö strand och omfattar 47 enskilda fastigheter och är ca 21 hektar.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området. 

Planen vann laga kraft: 14 december 2007

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan