Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

362 - Vitsippevägen (Strand etapp 8)

Planområdet ligger i Tyresö strand och omfattar 47 enskilda fastigheter och är ca 21 hektar.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vattenoch avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området. 

Planen vann laga kraft: 14 december 2007

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan