154 - Kv. Siken

Planområdet gäller Bollmora 2:1, kv Siken m fl. i Bollmora. 

Planen innebär en utvidgning av stadsplanen, så att gatumark blir kvartersmark.

Planen vann laga kraft: 23 augusti 1973

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan