406 - Lastbilen 3 och 4

Fastigheten ligger inom Petterboda industriområde i Bollmora.

Fastigheten Lastbilen 4 - klicka för större karta

Detaljplanen syftar till att ge fastigheten Lastbilen 4 en ökad byggrätt för att möjliggöra uppförandet av en hallbyggnad för förvaring av fordon. För att säkerställa brandsäkerheten till den angränsande fastigheten Lastbilen 3, ingår även denna fastighet i planområdet.

Planen vann laga kraft: 29 juni 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan