92 - Kumla 3:1121 m.fl.

Ändring av byggnadsplan för Kumla 3:1121 m.fl. inom Kumla Trädgårdsstad, Näset med mera.

Planen gör det möjligt att bebygga området med kedjehus.

Planen vann laga kraft: 18 mars 1961

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan