108 - Sydöstra delen av Fårdalaområdet

Planområdet ligger i Fårdala. Förslaget gäller ändring av stadsplan över sydöstra delen av Fårdalaområdet.

Syftet med planen är bland annat att genom gränsjusteringar skapa ytterligare en tomt i området.

Planen vann laga kraft: 29 januari 1965.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan