303 - Bollmora 2:589

Planområdet ligger i norra Bollmora.

Detaljplanen möjliggör för en vägrestaurang på en före detta bensinstationstomt.

Planen vann laga kraft: 22 oktober 1999

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan