472 - Strand 1:120 och del av Tavlan 1

Planområdet är beläget i Tyresö strand, vid Slumnäsvägen 28. Området ligger 900 meter ifrån Strandtorget samt cirka 350 meter ifrån Tyresövägen.

Karta över planområdet

Detaljplanen gör det möjligt att stycka av fastigheten Strand 1:120 för att en ny villafastighet ska kunna bildas.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Upp

Hitta på sidan