233 - Barnstuga i Östra Farmarstigen

Detaljplan för barnstuga i Östra Farmarstigen i Bollmora.

Planen syftar till att göra det möjligt för uppförandet av en barnstuga med två avdelningar.

Planen vann laga kraft: 8 juni 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan