Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

435 - Tyresö 1:582

Ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:582 belägen i Solberga, Östra Tyresö.

Tyresö 1:582

Syftet med planändringen är att tidigarelägga genomförandetiden för Tyresö 1:582. Detta för att kunna bevilja bygglov för återuppförande av nedbrunnen bebyggelse inom fastigheten.

Planen vann laga kraft: 25 februari 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan