Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

435 - Tyresö 1:582

Ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:582 belägen i Solberga, Östra Tyresö.

Tyresö 1:582

Syftet med planändringen är att tidigarelägga genomförandetiden för Tyresö 1:582. Detta för att kunna bevilja bygglov för återuppförande av nedbrunnen bebyggelse inom fastigheten.

Planen vann laga kraft: 25 februari 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan