392 - Gullvivebacken 4

 Planen om fattar fastigheten Gullvivan 4 och 5 som ligger i Trollbäcken.

Villabebyggelse, Gullvivebacken 4 - klicka för större karta

Planen gör det möjligt att stycka fastigheten Gullvivan 4 i två delar och på så vis tillskapa ytterligare byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 3 juni 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan