204 - Västra Farmarstigen

Ändring av stadsplan för bostadsbebyggelse inom Västra Farmarstigen (Näsby 20:1 m.fl.) etapp 1. Området ligger väster om Njupkärrsvägen

Syftet med planen är att ge utrymme för byggnation av ca 100 nya bostäder.

Planen vann laga kraft: 13 november 1984

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan