326 - Kv. Vattentornet

Planområdet ligger i Södra Lindalen i Bollmora.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av ett nytt verksamhetsområde för industri där det tidigare varit planlagt för kontor och restaurang. Planen möjliggör också uppförandet av en radiomast.

Planen vann laga kraft: 30 september 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan