353 - Ljungvägen (Strand etapp 7)

 Planområdet ligger i Tyresö Strand och omfattar 38 enskilda fastigheter och är ca 13 hektar.

Karta över Ljungvägen (Strand etapp 7)

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området.

Planen vann laga kraft: 5 oktober 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019

Hitta på sidan