30 - Ällmora 1:51 och 1:64

Planområdet ligger i Ällmora på Yttre Brevik.

Detaljplanen utgör en ändring av avstyckningsplanen för del av området Ällmora berörande fastigheterna Ällmora 1:51 och 1:64.

Planen vann laga kraft: 22 november 1937

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan