Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

8 - Tyresö-Strand under Strand 1:1

Detaljplanen omfattar delar av Tyresö Strand.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för området Tyresö Strand.

Planen vann laga kraft: 30 juni 1932

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan