8 - Tyresö-Strand under Strand 1:1

Detaljplanen omfattar delar av Tyresö Strand.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för området Tyresö Strand.

Planen vann laga kraft: 30 juni 1932

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan