28 - Strand 1:1

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Detaljplanen utgör en ändring av avstyckningsplanen för del av Strand 1:1.

Planen vann laga kraft: 1 juli 1937

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan