269 - Område vid Kyrkvägen

Området ligger i Gamla Tyresö. Detaljplan för område vid Kyrkvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra för villabebyggelse i området. Planen syftar dock även till att bibehålla kulturmiljön vid Kyrkvägen.

Planen vann laga kraft: 3 mars 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan