Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

269 - Område vid Kyrkvägen

Området ligger i Gamla Tyresö. Detaljplan för område vid Kyrkvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra för villabebyggelse i området. Planen syftar dock även till att bibehålla kulturmiljön vid Kyrkvägen.

Planen vann laga kraft: 3 mars 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan