181 - Del av Bollmora 2:1

Ändring av stadsplan för del av Bollmora 2:1. Området ligger i anslutning till Dalskolan.

Planen syftar till att bygga barnstuga (förskola) på området.

Planen vann laga kraft: 11 april 1979

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan