232 - Barnstuga vid Trollbäckens idrottsplats

Detaljplan för barnstuga vid Trollbäckens idrottsplats.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en barnstuga i anslutning till Trollbäckens idrottsplats.

Planen vann laga kraft: 8 maj 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan