Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

143 - Kumlatomten 3:11, Barnstugetomt

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för Kumlatomten 3:11 m fl.

Syftet med planen är att ett område för handel ersätts för att kunna möjliggöra för en förskola i området.

Planen vann laga kraft: 10 mars 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan