51 - Bredvik 1:1 m.fl.

Byggnadsplan för delar av Bredvik 1:1, Dyvik 1:1, Bredvik 1:31, 1:254 och 1:266 i Tyresö socken.

Planen vann laga kraft: 16 februari 1949

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan