170 - Kumla 3:934 i Lindalen

Stadsplan för A-tomt (område för allmänt ändamål) på del av fastigheten Kumla 3:934 med flera i Lindalen.

Planen gör möjligt för bygge av förskola vid södra delen av Nybodavägen.

Planen vann laga kraft: 28 september 1976

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan