387 - Bostäder Videvägen 17

Planen omfattar fastigheten Sälgen 6 som ligger i Tyresö Strand.

Planen gör det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 12 januari 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan