387 - Bostäder Videvägen 17

Planen omfattar fastigheten Sälgen 6 som ligger i Tyresö Strand.

Bostäder Videvägen 17, Sälgen 6 - klicka för större karta

Planen gör det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 12 januari 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan