179 - Trollbäckens industriområde

Stadsplan för Trollbäckens industriområde, fastigheten Näsby 38:3 med flera. Området ligger mellan Skogsängsvägen och Trollbäckens IP.

Planen gör möjligt en ny entrévag till området och parkeringsplats.

Planen vann laga kraft: 4 december 1978

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan