297 - Del av Bollmora centrum, norra

Detaljplan för del av Bollmora centrum, norra.

Planändringen gör det möjligt att nyttja mark som tidigare använts som reservparkering till att i stället bygga smålägenheter.

Planen vann laga kraft: 13 november 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan