18 - Ällmora 1:1 och Dyvik 1:1 m.fl.

Planområdet omfattar del av Ällmora på Brevikshalvön, Östra Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för del av Ällmora.

Planen vann laga kraft: 20 september 1934

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan