75 - Delar av Racksta 1:1, 1:2, 1:3 m.fl.

Ändring av byggnadsplanerna för delar av Racksta 1:1, 1:2, 1:3 och Tyresö 1:1 samt Bergholmsområdet på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt för en permanent broförbindelse till Bergholm.

Planen vann laga kraft: 10 december 1957

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan