442 - Tyresövallen

Detaljplan för Tyresövallen i Bollmora. Planområdet är beläget mellan Tyresö centrum och Tyresövägen.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, som ersätter den befintliga, samt ett nytt parkeringshus och en välkomnande entré till området.

Planen vann laga kraft: 21 november 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2022

Hitta på sidan