442 - Tyresövallen

Detaljplan för Tyresövallen i Bollmora. Planområdet är beläget mellan Tyresö centrum och TYresövägen.  

Tyresövallen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, som ersätter den befintliga, samt ett nytt parkeringshus och en välkomnande entré till området.

Planen vann laga kraft: 21 november 2015

 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan