Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

274 - Del av kv. Bagaren, Södra Lindalen

Området ligger i Lindalen. Ändring av detaljplan för del av kv. Bagaren, Södra Lindalen.

Planändringen innebär att två fastigheter i området får möjlighet att utöka sina tomter på en mindre del av en naturmark.

Planen vann laga kraft: 5 december 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan